logo
obálka

Základy gymnastiky - IVM I

PaedDr. Jana Hájková Mgr. Šárka Panská, Ph.D.
Vydavatel
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
Formát
FB
Jazyk
Rok vydání
2021
ISBN
978-80-7603-308-5

Skripta se zaměřují na reálné základy gymnastiky, a to na tři základní oblasti. První oblastí je problematika úvodní a průpravné části hodiny i s přesahem do využití hudebního doprovodu a cvičení s náčiním. Druhá oblast se vztahuje k motoricko funkční přípravě v gymnastice. Třetí oblast obsahuje základní metodické řady z oblasti prvků ze sportovní gymnastiky v akrobacii i na nářadí. Základní koncepcí skript je velmi otevřený přechod mezi MŠ a 1. stupněm ZŠ, a to především v oblasti úvodní a průpravné části hodiny, v motoricko funkční přípravě a v akrobatických cvičeních.