logo
obálka

Základy environmentální výchovy

doc. PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D.
Vydavatel
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
Formát
FB
Jazyk
Rok vydání
2020
ISBN
978-80-7603-247-7

Kniha představuje problematiku environmentální výchovy a je určena především učitelkám a učitelům. Je koncipována jako kniha elektronická s funkcemi obvyklými v Knihách budoucnosti (The Future Books), tj. vloženými propojujícími linky, odkazy na dokumenty a videopřednášky k tématu a interaktivní autoevaluací. Čtenáři se dozví důvody realizace environmentální výchovy, stručně se seznámí s historií ochrany přírody a environmentálního hnutí, funkcí a nabídkou ekocenter, uvědomí si, že je možné nahlížet environmentální výchovu jako didaktiku, seznámí se s cíli a s obvyklými metodami práce v environmentální výchově.