logo
obálka

Carmina burana v Orffově Schulwerku

MgA. Marek Valášek, Ph.D Mgr. Ludmila Bajerová Mgr. Karolína Řepová
Vydavatel
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
Formát
FB
Jazyk
Rok vydání
2020
ISBN
978-80-7603-254-5

Kantáta Carmina burana a pedagogický směr Orff-Schulwerk jsou dvě nejznámější díla, která Carl Orff zanechal. Publikace tyto dva rozdílné světy propojuje. V první části je představen pedagogický přístup Carla Orffa a shrnuty principy a zásady, na nichž byl Orff-Schulwerk vybudován. V druhé části je následně demonstrováno, jak lze skrze tento pedagogický přístup přiblížit kantátu Carmina burana žákům různých věkových kategorií. Praktická část obsahuje množství konkrétního didaktického materiálu – videí, nahrávek, notových ukázek. Díky interaktivní povaze textu je možné tvůrčí práci s hudebním materiálem snáz popsat. Předkládaný text může sloužit jako skriptum zabývající se pedagogickým přínosem Carla Orffa i jako metodická příručka popisující, jak pracovat v hodinách hudební výchovy s vybranými částmi kantáty Carmina burana.