logo
obálka

Hudební nauka multimediálně

prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.
Vydavatel
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
Formát
FB
Jazyk
Rok vydání
2019
ISBN
978-80-7603-261-3

IVM Hudební nauka multimediálně představuje podstatu hudby a základy hudební teorie ve 3 formách: textové, grafické (notové podklady), zvukové (zvuky, dokumentující tvrzení uváděné v textu a doprovázející notový materiál), a ostatní vizuální (videozáznamy, animace). Problematika je nejprve názorně prezentována s pomocí všech uvedených metod a dále je její osvojení čtenářem prověřováno interaktivní multimediální formou v podobě zadávaných úkolů a jejich interaktivního řešení. IVM tak do značné míry nahrazuje tradiční tištěné pomůcky hudební nauky a živý vyučovací proces.