logo
obálka

Hudební formy

prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.
Vydavatel
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
Formát
FB
Jazyk
Rok vydání
2023
ISBN
978-80-7603-503-4

Interaktivní výukové médium slouží pro potřeby nepřímé výuky v předmětech Struktura hudby I a Struktura hudby II a pro přípravu ke státní bakalářské zkoušce z hudební výchovy. IVM svým obsahem seznámí uživatele s formami evropské hudby, z hlediska popisu stavby a vývoje, dodá notové a zvukové ukázky. Na rozdíl od tradičních tištěných učebnic hudebních forem využije jako demonstrační materiál hudbu odpovídající vzdělávacím potřebám na 2. stupni základní školy a na škole střední. Každá kapitola bude obsahovat testovací materiál ověřující pochopení učiva a umožňující práci s chybou.