logo
obálka

Česká hudba poslechem

prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.
Vydavatel
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
Formát
FB
Jazyk
Rok vydání
2023
ISBN
978-80-7603-502-7

Tato publikace má plnit především funkci poznávací. Přináší životopisné údaje, hudbu k poslechu a v některých případech zabíhá k hudebněteoretickému výkladu – k výkladu pojmů z hudební nauky a také k rozboru a představení některých hudebních forem. Vybrané jevy jsou doloženy zvukem, případně též vizuálně. 


Součást publikace tvoří hudební nahrávky. Dokládají daná tvrzení, v případě celých skladeb ovšem mohou také sloužit k poslechu pro potěšení. A mohou i motivovat k poslechu dalších skladeb téhož autora, slohu, žánru. V tom spočívá další cíl této publikace – motivace k prohloubenému zájmu o hudbu, zejména pak o hudbu českou.


Text je rozčleněn do tří kapitol, jež představují výše uvedené skladatele. Životopisné údaje jsou vždy spojeny s ukázkami z tvorby a s jejími dalšími charakteristikami. Za každou kapitolou se nalézají kontrolní otázky s možnostmi výběru odpovědí pomocí zatržení čtverečku u každé z nich. Když po vypracování všech otázek zvolíme možnost Vyhodnotit; ocitnou se správné odpovědi na zeleném podkladu, chybné se zvýrazní červeně. Kliknutí na modrý symbol po pravé straně u zadání každé otázky pak umožňuje zobrazit přímo v textu místo, kde lze nalézt správnou odpověď. Po takovémto prověření všech odpovědí je možné zvolit pod poslední otázkou možnost Resetovat a otázky jsou připraveny k novému zodpovídání. Tento mechanismus otvírá prostor pro samostudium a právě v tom spočívá další cíl publikace – umožnit poznávání skladatelů a jejich hudby samostatně, aktivně a v situacích, kdy se k tomu čtenáři naskytnou vhodné podmínky.