logo
obálka

Projektové vyučování: Průvodce pro učitele s reálným příkladem

Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D., DBA
Vydavatel
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
Formát
FB
Jazyk
Rok vydání
2023
ISBN
978-80-7603-598-0

Publikace popisuje a na konkrétních příkladech ukazuje, jak lze rozvíjet klíčové kompetence žáků prostřednictvím realizace projektové výuky a zároveň propojovat a naplňovat očekávané výstupy v oborech Výchova k občanství a Přírodopis. První část je věnována přestavení východisek pro projektové vyučování, klíčovým kompetencím a očekávaným výstupům v oborech Výchova k občanství a Přírodopis. Druhá část textu detailně popisuje přípravu a realizaci vybraného projektu včetně materiálů využitelných přímo ve výuce.