logo
obálka

Hudební místopis Středočeského kraje - od baroka po raný romantismus

PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D. prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr. PhDr. Eva Vachudová, Ph.D.
Vydavatel
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
Formát
FB
Jazyk
Rok vydání
2022

Publikace je vytvořena jako učební pomůcka pro účastníky hudebně vzdělávacího programu Univerzity třetího věku. V rámci dějin a teorie hudby se zaměřuje na ty aspekty, které jsou aktuální pro zájemce o bližší poznávání hudby jako doplňující součásti každodenního života. Proto také představuje hudbu nikoli v notovém zápisu, ale ve zvukové podobě. Zároveň respektuje potřebu poznávat současně se skladbami a jejich tvůrci i ostatní, především místní souvislosti, to vše pak v jistém komplexu, který je příznačný pro nezáměrné učení. Zde se seznamování s vybranými osobnostmi a jejich díly odehrává cestou od širších údajů o místě k užšímu zaměření na hudbu. Kniha se tak stává vedle zdroje učení také inspirací pro poznávání míst v praxi, tedy k poznávání zážitkovému. Obsahuje texty a zvukový i obrazový materiál, který vypovídá o místech, osobnostech a hudební tvorbě bez nutnosti dalších charakteristik. Obsahuje pak také kapitolu testovací, která nabyté znalosti rekapituluje, prověřuje a poskytuje čtenáři informace o tom, do jaké míry si znalosti osvojil. Publikace tak může sloužit k samostatnému i řízenému učení a především k poznání jevů, které doplňují obraz o hudební kultuře Středočeského kraje a které jinak při komplexním pohledu na českou hudbu nejsou jednoznačně dominantní.