logo
obálka

Interaktivní e-book k oblasti organizačního chování pro pregraduální vzdělávání

PhDr. Michaela Tureckiová, MBA, CSc.
Vydavatel
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
Formát
FB
Jazyk
Rok vydání
2022
ISBN
978-80-7603-586-7

Publikace se věnuje základním tématům v oblasti organizačního chování  a vymezuje nezbytné pojmy a oblasti, které se s organizačním chováním ve školství a školách pojí. Text je rozdělen do dvou základních částí, přičemž první vymezuje základní pojmy nezbytné pro orientaci v tématu a OB jako vědeckou disciplínu. Druhá část se věnuje problematice mikroúrovně analýzy v OB. Text je doplněn o reflektivní cvičení a  navazující odkazy, které dále prohlubují znalosti čtenářů a podporují je v aplikaci znalostí do manažerské praxe.