logo
obálka

Řízení pedagogického procesu

Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D., DBA
Vydavatel
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
Formát
FB
Jazyk
Rok vydání
2022
ISBN
978-80-7603-304-7

Publikace věnuje dvě důležitým oblastem v řízení pedagogického procesu - benchlearningu a wellbeingu. V každém modulu publikace se nejprve věnuje vymezení nezbytných pojmů a následně jejich aplikaci do školské praxe. Text je doplněn o video, reflektivní cvičení a  navazující odkazy, které dále prohlubují znalosti čtenářů a podporují je v aplikaci znalostí do praxe v řízení škol a školských zařízení.