logo
obálka

Obecná didaktika III. - Výukové metody a strategie

doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D. Mgr. Blanka Zemanová
Vydavatel
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
Formát
FB
Jazyk
Rok vydání
2022
ISBN
978-80-7603-370-2

Publikace navazuje na učebnici Obecná didaktika I: Plánování výuky, ve které jsme se věnovali mj. potřebnosti stanovit jasné výukové cíle. Učebnice Obecná didaktika III – Výukové metody a strategie se věnuje „cestám“, které vedou žáka ke splnění těchto výukových cílů. Těmto cestám říkáme výukové strategie a metody. Volí si je při vlastním učení žák sám, nebo mu je zprostředkovává učitel. V učebnici jsou čtenáři seznámeni s komplexními výukovými strategiemi jako jsou přímá interaktivní výuka celé třídy, induktivní postup, badatelská výuka, kooperativní výuka, projektová výuka. Učebnice přináší i tipy, jak využívat diskusní a další metody, a to samostatně i jako součást komplexněji pojatých výukových strategií. Cílem je provázet studenty učitelství i další zájemce procesem přípravy na výuku, ve kterém důmyslně volí výukové strategie, metody a techniky se záměrem co nejlépe rozvinout žákovské znalosti a dovednosti v souladu se smysluplnými výukovými cíli a rozvíjení kladného vztahu žáků k jejich učení. Učebnice obsahuje krátké výkladové části doplněné o řadu interaktivních prvků, ve kterých mohou čtenáři získat zpětnou vazbu ohledně jejich porozumění předložené teorii, inspirativní ukázky z praxe českých primárních škol včetně videoukázek a příprav na hodinu.