logo
obálka

HUDEBNÍ VÝCHOVA V PRAXI

Mgr. Zuzana Selčanová, Ph.D.
Vydavatel
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
Formát
FB
Jazyk
Rok vydání
2019
ISBN
978-80-7603-137-1
Tvorba publikace byla financována z projektu

Grantový projekt, reg. č.: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362
Název UK: Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce
Dílčí část PedF UK: Podpora rozvoje oborově didaktických magisterských studijních programů

Název programu MŠMT

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Publikace přináší didaktické situace z reálné výuky studentů učitelství v rámci souvislé oborové praxe na KHV Pedf UK. Je zaměřena na příklady poslechových, vokálně instrumentálních a dramatických činností s využitím metod a forem práce, které jsou v hudební výchově neprávem opomíjeny (např. clustering, diamant, myšlenkové mapy, využití karikatury, komiksu či výuku prostřednictvím exkurzí, deskových her a dalších netradičních postupů). Vybrané didaktické problémy jsou doloženy praktickými audio a video ukázkami. Publikace přináší mnoho notových příkladů s hudební nahrávkou a nabízí zpětnou vazbu v podobě: pojmů k zapamatování, otázek a úkolů k zamyšlení. To vše slouží k tomu, aby byl text co nejvíce interaktivní, učitele inspiroval a vybízel je k tvořivosti.